PS Audit s.r.o.

Auditorská, daňová a advokátní kancelář

ÚVOD
CZ EN DE
Print Friendly, PDF & Email

Kdy je společnost povinna auditu?

Povinnost auditu se týká obchodních společností, ale i družstev. Pravidla jsou různě přísná pro jednotlivé druhy společností. Povinnost nechat účetní závěrku zkontrolovat auditorem vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde se v §20 říká, že povinnost mají tyto účetní jednotky:

a) Akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií:

  • Aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se zde rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky §26 odst. 3 (např. opravné položky)
  • Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se zde rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti
  • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

b) Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií.

Audit se však netýká pouze obchodních společností a družstev. Tuto zákonnou povinnost mají v případě splnění dvou podmínek z výše uvedených například i:

  • zahraniční podnikající osoby
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku či vedoucí účetnictví dobrovolně
  • fyzické a právnické, kterým povinnost auditu ukládá zvláštní zákon

Základní kritéria pro to, zdali jste povinni auditu, jsou vcelku jednoznačná. Pokud si však nejste jisti, zda tuto povinnost máte, raději se poraďte s odborníky.

Jaké jsou možné postihy?

Společnost, která má povinnost auditu, má zároveň i povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3). Pokud tak neučiní a finanční úřad či Rejstříkový soud toto zanedbání odhalí, pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv. Minimální pokuta společnosti povinné auditu tak činí 1,2 mil. Kč plus penále za každý rok, kdy společnost měl auditem projít.

Doporučujeme vám tedy svoji povinnost nezanedbat. Pokud si nebudete jisti, pak Vám rádi poskytneme nezávaznou konzultaci. Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@psaudit.cz.

23. srpna 2013
Autor: Ing. Pavel Síč – statutární auditor a daňový poradce

Čtěte také

Specifika auditu dotace OP VK

Audit zprávy o propojených osobách po 1.1.2014

Co je forenzní audit?

Co znamená due diligence?

Kdo musí vést účetnictví?