PS Audit s.r.o.

Auditorská, daňová a advokátní kancelář

ÚVOD
CZ EN DE
Print Friendly, PDF & Email

Specifika auditu dotace OP VK

Čerpání dotací se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Možnost finanční pomoci zde získávají jak školní a vzdělávací zařízení, ale například i Akademie věd ČR a komerční vzdělávací projekty.

Ve spojení s čerpáním dotace OP VK má příjemce mnoho povinností. Z těch nejdůležitějších uvádíme:

 • vést řádně projektovou dokumentaci
 • výběr partnerů dle podmínek projektu
 • stanovení rozpočtu projektu a jeho průběžné vyhodnocování
 • dokumentace a archivace účetních dokladů
 • hlášení poskytovateli dotace v podobě průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy

Příjemce dotace může použít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou:

 • osobní výdaje související s realizací projektu
 • cestovní náhrady související s realizací projektu
 • zařízení související s realizací projektu
 • místní kancelář
 • nákup služeb souvisejících s realizací projektu
 • stavební úpravy související s realizací projektu
 • přímá podpora
 • náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/Rozhodnutí
 • nepřímé náklady

Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK také v článku 9.5 udává povinnost auditu projektu. Tato povinnost se vztahuje na všechny dotace převyšující částku 10 mil. Kč. Auditor tak přezkoumá především správnost a úplnost zaúčtování výdajů. Dále pak ověřuje, zda byly splněny podmínky čerpání dotace a zda byly poskytnuté prostředky použity výhradně pro úhradu způsobilých výdajů. Auditor při auditu postupuje především dle standardu ISAE 3000. Při ověření a výběru vzorků pro testování auditor přiměřeně postupuje dle dalších auditorských standardů.

Již při zahájení projektu je vhodné mít zpracovánu metodiku pro vykazování způsobilých nákladů a další projektové dokumentace. V případě nejistoty o způsobilosti výdajů či zpracování metodiky tak můžeme doporučit již od počátku spolupracovat s auditorem.

Plánujete čerpat dotaci? Potřebujete zajistit audit dotace OP VK či jiné?

Potřebujete poradit v souvislosti se zprávou o propojených osobách či zajistit její audit? Kontaktujte nás ZDE.

10. listopadu 2014
Autor: Ing. Pavel Síč – statutární auditor a daňový poradce

tlacitko_poptavka_velke

Čtěte také

Jak ušetřit na dani při pronájmu bytu?

Audit zprávy o propojených osobách po 1.1.2014

Kdy je společnost povinna auditu?

Co je forenzní audit?

Co znamená due diligence?

Kdo musí vést účetnictví?